„МАИВ БИЛД“ ООД е строителна фирма със седалище и адрес на управление –  гр.Пазарджик, ул. “Теменуга” 40, ЕИК 204968092, МОЛ Георги Асенов Йорданов

Основния предмет на дейност е:

 1. Строителство до ключ на жилищни, административни и промишлени сграда
 2. Реставрация и ремонт на сгради и помещения, включително: част ВИК, част Електро и част ОВК
 3. Производство, доставка и монтаж на AL и PVC дограма
 4. Реконструкция и ремонт на покриви
 5. Дистрибуция и монтаж на вертикални и венециански щори, марка „Еридан“
 6.  Дистрибуция и монтаж на интериорни, противопожарни и блиндирани врати, марка „Eurostill
 7. Полагане на КАУЧУКОВИ НАСТИЛКИ
 8. Полагане на PVC НАСТИЛКИ
 9. Полагане на ВИНИЛОВИ НАСТИЛКИ
 10. Полагане на ЕПОКСИДНИ НАСТИЛКИ (портокалови, 3D и др.)
 11. Полагане на МОКЕТИ
 12. Полагане на ПАРКЕТИ (вкл. Рибена кост)
 13. Полагане на АНТИБАКТЕРИАЛНИ
 14. Полагане на БАЛАТУМИ
 15. Полагане на ГУМЕНИ НАСТИЛКИ
 16. Полагане на МОКЕТНИ ПЛОЧИ
 17. Полагане на ЗАМАЗКИ
 18. Полагане на ХОЛКЕРИ И ПЕРВАЗИ КЪМ ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Дружеството притежава сертифицирана интегрирана система по:

 1. Управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015
 2. Опазване на околната среда – БДС EN ISO 14001:2015
 3. Безопасни условия на труд – ISO 45001:2018

Член на Камарата на строителите в България (КСБ) и е вписан в Централния професионален регистър на строителите в следните групи и категории:

Първа група – строежи от трета до пета категория

Трета група – строежи от трета до пета категория

Четвърта категория – строежи от трета до пета категория

С какво сме по добри от майсторите работещи на свободният пазар:

 1. Работим с цени на едро, което ни прави по конкурентно способни от гледна точна на строителни материали и работна ръка.
 2. Даваме гаранция на изпълнените дейности и поемаме отговорност, ако бъде установено некачествено изпълнение.
 3. Възложителят не бива ангажиран с нищо, освен осигуряване на достъп до строителната площадка.

При интерес и желание за работа представители на фирмата изработват КСС (количествено-стойностна сметка) на строителните дейности за сметка на строителя !!!