1
2
3
4
5
55
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
previous arrow
next arrow

“Цялостен ремонт на къща в с. Малоконаре, включително: направа на нов покрив, прокарване на ВИК инсталация, прокарване на електроинсталация, саниране на сграда и доставка и монтаж на AL и PVC дограма”.

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
previous arrow
next arrow

Изграждане на STEM среда в СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , гр. Велинград. Дейностите, при изпълнението на обекта са цялостен ремонт на подове, стени и тавани; цялостна преработка на електроинсталация и ремонт на ОВК инсталация.

1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow

„Изграждане на STEM среда в ПГЕЕ , гр. Пловдив . Дейностите, при изпълнението на обекта са цялостен ремонт на подове, стени и тавани; цялостна преработка на електроинсталация и ремонт на ОВК инсталация.“

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
previous arrow
next arrow

Реконструкция на покривът на СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , гр. Велинград. Дейностите, при изпълнението на обекта включват направа на нова дървена конструкция, покритие от LT ламарина и изграждане на нова гръмоотводна система.

1
2
3
4
5
6
7
previous arrow
next arrow

Ремонт на апартамента на частен възложител. Дейностите, при изпълнението на обекта включват цялостен ремонт на подове, стени и тавани, включително преработване на електро и вик инсталация.

1
2
3
4
5
6
previous arrow
next arrow

Ремонт на апартамента на частен възложител. Дейностите, при изпълнението на обекта включват цялостен ремонт на подове, стени и тавани, включително преработване на електро и вик инсталация.

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

Изграждане на STEM среда в СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Велинград. Дейностите, при изпълнението на обекта са цялостен ремонт на подове, стени и тавани; цялостна преработка на електроинсталация и ремонт на ОВК инсталация.

1
2
3
4
5
previous arrow
next arrow

Изграждане на STEM среда в ОУ „Проф. Марин Дринов“ , гр. Панагюрище. Дейностите, при изпълнението на обекта са цялостен ремонт на подове, стени и тавани; цялостна преработка на електроинсталация и ремонт на ОВК инсталация.